Žalioji pramonės kryptis

Žalioji pramonės kryptis

Europos Komisija paskelbė daugiau nei 10-ties Žaliojo kurso srities pasiūlymų paketą. Siūloma reforma paveiks Lietuvos ir ES verslą: energijos tiekėjus, pramonę, technologijų ir produktų kūrėjus, plataus vartojimo prekių ir paslaugų gamintojus. Lietuvos pramonininkų nuomone, jautriausi ir labiausiai gamintojus paveiksiantys šių pasiūlymų elementai yra Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) reforma ir ES pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo (PADKM) sukūrimas. Šaltinis https://www.lpk.lt/

Žaliasis ateities fabrikas

Pramonės įmonės turi didžiulį anglies pėdsaką. Jų gamybos ir logistikos operacijos sudaro daugiau nei pusę viso pasaulinio anglies dvideginio ekvivalento (CO2e) emisijos deginant kurą. Atsižvelgiant į dabartines tendencijas, iki 2030 m. gamybos ir logistikos išmetamų teršalų kiekis turėtų sumažėti maždaug 45 %, kad būtų pasiektas Paryžiaus susitarime nustatytas 1,5 °C tikslas apriboti pasaulinės temperatūros kilimą. Didėjant ilgalaikėms aplinkosaugos problemoms, pramonės įmonės jaučia vis didesnį ekonominį spaudimą spręsti šią problemą.