Energetikos vadybos koordinatoriaus paslaugos.

Daugelio energijos taupymo priemonių projektų patirtis rodo, kad taikant tik vienetines taupymo priemones ir neįvedus pastovios kontrolės po kažkiek tai laiko energijos suvartojimas vėl išauga ir dažnai pasiekia ankstesnį suvartojimo lygį, buvusį prieš įdiegiant energijos taupymo priemones.

Energetikos vadybos koordinatorius turi išmanyti:

Energijos vartojimą ir susieti su specialiomis vadybos sistemomis, pavyzdžiui, su ISO 14001 ar ISO 50001, šiltnamio efektą mažinančiomis programomis, kokybės sistemomis arba sveikatos bei darbo saugos sistemomis.
Sekti ir suprasti energijos naudojimo kontrolę, užtikrinti, kad ji būtų vedama ekonomiškiausiai, skatinti gerą ūkininkavimą bei atliekų mažinimą.
Matuoti ir stebėti energetinį darbą, lyginti su praėjusiais metais, taip pat atlikti vidinį ir išorinį duomenų palyginimą.
Paprastai ir aiškiai raportuoti apie įmonės ir įrengimų energetinį darbą tiesioginiams vadovams. Raportuoti apie energetinį darbą vadovui pagal formą, kuri yra įtraukta į planavimo ir verslo raportavimo procedūras. Užtikrinti, kad prašymai dėl investicijų būtų patenkinti laiku, atsižvelgiant į realų verslo vystymo planą.
Įtraukti personalą – siekti jų indėlio, bei naujų idėjų generavimo. Motyvuoti darbuotojus kurie prisidėjo prie taupymo realizavimo.
Pranešti apie pasiekimus vadovui, paskelbti apie sėkmę personalui, kad užtikrinti einamąją paramą ir entuziazmą energetikos vadybos sistemai.

Dažnai vidiniai organizacijos žmogiškieji resursai yra apkrauti darbais ir nėra galimybių paskirti energetikos vadybos atstovu savo darbuotoją, o samdyti atitinkamos kvalifikacijos naują darbuotoją būna per brangu.

PRAMONĖS AUDITAS gali atlikti energetikos vadybos koordinatoriaus paslaugas kokybiškai ir greitai.