Co2 pėdsako vertinimai

Co2 pėdsako vertinimai

Vyriausybės, miestų vadovai, dalis gyventojų ir įmonės dažnai sau kelia nulinės emisijos tikslus. Šis įsipareigojimas mažinti anglies dvideginio išmetimą rodo norą prisiimti atsakomybę už aplinkos apsaugą.

POKYČIAI PASAULYJE

Kad pasaulis pasiektų nulinę emisiją per Paryžiaus susitarime nustatytą laiką, politikai, technologijos ir žmonių elgesys turi pasikeisti. Čia svarbiausias bus žmogus- jis turi keisti požiūrį ir tausoti gamtą. Prognozuojama, kad, pavyzdžiui, atsinaujinanti energija iki 2050 m. turėtų sudaryti 70–85 proc. pasaulio elektros energijos.

Europos Parlamento – EP tikslas yra kovoti su klimato kaita tuo pačiu nekeliant pavojaus mūsų verslui dėl nesąžiningos tarptautinės konkurencijos dėl nepakankamų klimato veiksmų kai kuriose šalyse. Turime apsaugoti ES nuo klimato dempingo bei užtikrinti, kad mūsų įmonės taip pat dėtų būtinas pastangas ir atitiktų savo vaidmenį kovoje su klimato kaita. (Yannick Jador . EP pranešėjas dėl „Europos sąjungos politikos dėl importo apmokestinimo anglies dioksido mokesčiu“) .

Kokį CO2 pėdsaką palieka žmogus per savaitę?

Žmogus per savaite palieka vidutiniškai apie 100 kg CO2, tai priklauso nuo metų laikotarpio ir regiono kur jis gyvena. Yra valstybių kur žmogus vidutiniškai palieka ir 16t CO2 pėdsaką per metus.

Asmeninio CO2 pėdsako skaičiuoklė:
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=lt

Asmeninio ekologinio pėdsako skaičiuoklė:
http://www.footprintcalculator.org/

PRAMONĖS AUDITAS atlieka CO2 pėdsako vertinimą audito metu  įrenginiuose ir technologiniuose procesams. Jums galime padėti ir atlikti CO2 pėdsako skaičiavimą gamyboje, produkto vienete ir t.t…