Elektrofiziniai ir termoviziniai tyrimai

Termoviziniai tyrimai

Vertinant taupymo galimybes įmonėje reikia įvertinti, kad taupymo potencialas yra:
matomos paprastos priemonės – kurios yra realiai matomos (pvz. : apšvietimo sistemos, biokatilinės, automatizacijos procesai, robotizacija ir t.t.),
nematomos sudėtingesnės priemonės –  kurios užtikrina efektyvų energijos naudojimą, bei gamybos efektyvumo didinimą (efektyvesni varikliai, apkrovos reguliavimas, efektyvi procesų kontrolė, stebėjimas, sekimas ir t.t… ).

Nematomos sudėtingesnės priemonės – šis rezultatas yra matomas ir suprantamas tik atliekant stebėjimus ir matavimus, bei atliekant palyginamuosius skaičiavimus – keičiant fiziškai ir morališkai nusidėvėjusius įrenginius, valdymo sistemų modernizavimas, kontrolės priemonių diegimas, gedimų prevencijos priemonės. Šių priemonių efektyvumą įvertinti yra sunkiau, nes tam reikalingi lyginamieji duomenys prieš ir po priemonės įgyvendinimo. Beje, finansinėje ataskaitoje nematote ir patiriamų nuostolių (nesutaupytų lėšų), esančių dėl neefektyvaus energetinių resursų naudojimo, kurias būtu galima sutaupyti.

MATAVIMAI

Matuojame elektros tinklų veikimo parametrus. Matavimus atliekame, kai elektros tinklas dirba įvairiais darbo rėžimais – elektros įrenginių paleidimo metu, bei elektros įrenginiams dirbant įprastu rėžimu. Mūsų matavimo įranga gali būti naudojama trumpalaikiam arba ilgalaikiam elektros tinklų duomenų fiksavimui ir analizei pagal EN 50160 standartą.
Tiksliems tyrimams naudojamas Metrel MI 2892 A klasės trifazio tinklo kokybės analizatorius duomenų fiksavimui pagal EN 50160 standartą. Prietaisas atitinka IEC 61000-4-30 Edition 3 standartą.

PARAMETRŲ ANALIZĖ

Atliekame elektros tinklų veikimo parametrų analizę – elektros energijos srautų pasiskirstymas elektros tinkle, galios koeficiento nustatymas, elektros Įtampos įvykių analizavimas (kritimai, iškilimai, pertrūkiai), elektros tinkle atsirandančių mirgėjimų nustatymas, elektros tinklo disbalanso vertinimas, elektros įrenginių paleidimo srovių nustatymas. Įvertiname saulės elektrinių (jėgainių) elektros energijos gamybos efektyvumą. Analizuojame saulės modulių (elementų) efektyvumą ir t.t.t.
IDENTIFIKUOJAME
Nustatome neigiamus elektros tinklų veikimo faktorius, identifikuojame elektros įrenginius neefektyviai naudojančius elektros energiją, nustatome elektros tinkle vykstančius pereinamuosius procesus, dėl kurių sutinka įrengimų darbas ir sustoja gamybos procesas, nustatome silpnąsias elektros tinklo grandinės vietas. Teikiame susijusias konsultacijas kaip pagerinti suvartojamos elektros energijos panaudojimo efektyvumą, pasiūlome kokiomis priemonėmis galima tai pasiekti.

Termovizinių tyrimų metu nustatomos galimos problemos elektros paskirstymo, identifikuojamos problemų priežastis ir rekomenduojami veiksmai, galintys padėti pagerinti įrenginių eksploatavimą ir saugumą. Būtent tokie matavimai parodo galimas problemas kurios vėliau taps nenumatytais gedimais ir neplanuotais sustojimai.

PRAMONĖS AUDITAS atlieka 0.4 kV elektros tinklo kokybinius matavimus, termovizinius matavimus. Atlikus matavimus yra pateikiamos išvados ir rekomendacijos.