Energetinis auditas

Energetinis auditas

Energetinis auditas – tai procesas, kurio metu išsamiai vertinamas įmonės energijos suvartojimas, siekiant nustatyti galimybes efektyviau naudoti energiją ir sumažinti jos vartojimo sąnaudas.

Proceso metu atliekamas įvairių energijos suvartojimo šaltinių (pvz.,technologinių procesų, šildymo, vėdinimo, apšvietimo ir kt.) analizė, identifikuojamos energijos taupymo galimybės ir pateikiamos rekomendacijos, kaip sumažinti energijos vartojimą bei išlaidas.

Pramonės Auditas, MB atlieka kokybiškus, realiais matavimais ir duomenimis paremtus energijos vartojimo auditus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pramonės įrenginių ir technologinių procesų energijos vartojimo auditas

Energijos išteklių taupymas ir jos vartojimo mažinimas yra aktualus visoms įmonėms. Didesnio efektyvumo esmė – visų rūšių energijos šaltinių tausojimas ir efektyvesnis vartojimas. Pramonės įrenginių ir technologinių procesų energetinis auditas padeda nustatyti ir įmonės praktikoje įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones.

Pagrindinis energetinio audito tikslas – identifikuoti ir pamatuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes, numatyti technines bei organizacines priemones efektyvesniam energijos vartojimui. Auditas apima visas pramonės įmonėje vartojamas energijos rūšis, visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus.

Pagrindiniai audito atlikimo įmonių technologiniuose procesuose ir įrenginiuose etapai

 1. Įmonę ir jos objektus apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas
 2. Technologinio proceso srauto diagramos sudarymas
 3. Energetinių parametrų matavimai ir stebėjimai
 4. Technologinio proceso įrenginių našumo nustatymas
 5. Energijos, karšto ir šalto vandens sąnaudų balanso sudarymas
 6. Žaliavų masės balanso sudarymas
 7. Technologinių, energetinių ir inžinerinių sistemų energijos bei vandens sąnaudų analizė
 8. Bendra energijos, vandens sąnaudų ir išlaidų analizė
 9. Energijos ir vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
 10. Energijos ir vandens taupymo galimybių nustatymas ir rekomendacijos
 11. Audito ataskaitos parengimas, pateikimas ir pristatymas.

Energijos vartojimo audito nauda įmonėms

Nauda Aprašymas
Energijos ir išlaidų taupymo potencialas Identifikuojamas ir išmatuojamas maksimalus galimas energijos taupymo ir išlaidų mažinimo potencialas.
Techniniai, operatyviniai, technologiniai trūkumai Identifikuojami sistemos techniniai, operatyviniai bei technologiniai trūkumai, kurie didina energijos suvartojimą.
Taupymo priemonių investicijos ir atsiperkamumas Skaičiuojamos taupymo priemonių įgyvendinimui reikalingos investicijos ir nustatomas jų atsiperkamumo laikotarpis.
Techninės taupymo priemonės Rekomenduojamos konkrečios techninės energijos taupymo priemonės.
Priemonių įgyvendinimo tvarka Siūloma optimali priemonių įgyvendinimo eilė ir tvarka, siekiant maksimalaus efektyvumo.
Techninė, ekonominė ir vadybinė nauda Teikia efektyvų sprendimą techninės, ekonominės ir vadybinės srities problemoms spręsti, kas yra svarbu priimant tolimesnius vystymo ir investicinius sprendimus.

Koks yra pagrindinis energetinio audito tikslas?

Energetinio audito atlikimo tikslas yra suteikti galimybę užsakovui išsamiai įvertinti įrenginių techninę būklę, taip pat inžinerines sistemas, siekiant nustatyti ir įgyvendinti efektyviausius energijos taupymo sprendimus.

Toks auditas leidžia išsiaiškinti, kurie energijos vartojimo aspektai yra neefektyvūs ir kokių sprendimų pagalba gali būti mažinamos energijos sąnaudos, taip pat padidinti patalpų komforto lygį ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Auditų metu atliekama išsami analizė, kuri apima technologinių įrenginių, šildymo, vėdinimo, apšvietimo sistemų naudojimo efektyvumo vertinimą, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes aplinkoje.

Energetinis auditas yra svarbus žingsnis siekiant optimizuoti energijos vartojimą ir mažinti įmonės eksploatacines išlaidas.

Energijos vartojimo mažinimas energetinio audito pagalba

Atlikus energetinį auditą, įmonė gali įgyvendinti įvairias priemones ir sprendimus siekiant sumažinti savo energijos vartojimą. Tai gali apimti įrenginių ir sistemų optimizavimo, energijos taupymo technologijų diegimo bei procesų efektyvumo didinimo veiksmus.

Energetinio audito metu yra identifikuojami svarbiausi energijos suvartojimo taškai įmonėje ir yra siūlomi patobulinimai, kurių dėka būtų galima įgyvendinti energijos vartojimo mažinimą ir labiau optimizuoti operacines išlaidas.

Įgyvendinus įvardytas rekomendacijas, galima pasiekti didesnį energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti su energija susijusius kaštus. Optimizavus energijos vartojimą, įmonė tuo pačiu tampa lankstesnė reaguojant į pokyčius rinkoje ir ekonominius iššūkius.

Žvelgiant į ateitį, audito rezultatai taip pat suteikia galimybę įmonėms efektyviai planuoti būsimas investicijas į sprendimus, kurie leistų dar labiau sumažinti energijos sąnaudas ilgalaikėje perspektyvoje.

Kada atliekamas energijos vartojimo auditas?

Audito atlikimas yra privalomas didelėms įmonėms kurios yra registruotos ir vykdo ūkinę veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje bei pagal tvarkos aprašo priedą atitinka vieną iš dviejų kriterijų:

 • Įmonės metinis vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 250;
 • Įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. Eurų.

Šį procesą privaloma kartoti kas 4 metus.

Energetiniai auditai leidžia išsamiai įvertinti įmonės energijos suvartojimą ir paprastai yra organizuojami siekiant gauti finansavimą inžinerinių sistemų atnaujinimo ir modernizavimo projektams.

Toks finansavimas gali būti gaunamas iš nacionalinių ar Europos Sąjungos fondų, remiantis Inovacijų agentūros programa, kuri skatina juridinių asmenų investicijas į energijos vartojimo efektyvumą, remiantis atliktų energetinių auditų ataskaitomis.

Tokiu būdu, energetinis auditas tampa svarbiu žingsniu siekiant ne tik optimizuoti energijos naudojimą, bet ir pagerinti technologinių įrengimų bei inžinerinių sistemų eksploatacinį efektyvumą.

Jei norite sužinoti daugiau apie energijos vartojimo auditus, galite apsilankyti šiuose resursuose:

Kiek laiko užtrunka energetinis auditas?

Energetinio audito atlikimo procesas, įskaitant būtinosios analizės atlikimą ir galutinės ataskaitos parengimą, paprastai užtrunka nuo vieno iki trijų mėnesių.

Šis laikotarpis apima visus svarbiausius audito etapus: pradedant nuo pradinės objektų apžiūros, kontrolinių matavimų, duomenų rinkimo ir analizės, baigiant išsamios ataskaitos, kurioje pateikiamos rekomendacijos dėl energijos taupymo priemonių, parengimu.

Svarbu pažymėti, kad konkretus audito trukmės laikas gali skirtis priklausomai nuo įmonės dydžio, darbų sudėtingumo ir specifinių užduočių, kurias reikia atlikti analizės metu.

Aktualūs teisės aktai atliekant energetinį auditą pastatuose ir įmonės inžinerinėse sistemose

Mūsų įmonės atliekama energetinio audito ataskaita yra rengiama vadovaujantis energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose (toliau – Technologinių procesų ir įrenginių) ir energijos vartojimo transporto priemonėse audito metodikomis.

Auditorius, atsižvelgdamas į didelės įmonės veiklos specifiką, nustato, kokia iš išvardintų metodikų (arba abejomis) būtina vadovautis atliekant auditą.