Energetinis auditas

Energetinis auditas

Pramonės įrenginių ir technologinių procesų Energijos vartojimo auditas

Energijos taupymas bei jos vartojimo mažinimas yra aktualus visoms įmonių. Energijos vartojimo efektyvumo esmė – visų rūšių energijos šaltinių tausojimas ir efektyvus vartojimas. Pramonės įrenginių ir technologinių procesų energetinis auditas padeda nustatyti priemones, kurios padės siekti energetinio efektyvumo.
Audito tikslas – identifikuoti ir pamatuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes, numatyti technines bei organizacines priemones įmonių energijos efektyviam vartojimo. Auditas apima visas pramonės įmonėje vartojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus.

Audito atlikimo pramonės įmonių technologiniuose procesuose ir įrenginiuose etapai yra sekantys:

 • Įmonę apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas
 • Technologinio proceso srauto diagramos sudarymas
 • Energetinių parametrų matavimai ir stebėjimai
 • Technologinio proceso įrenginių našumo nustatymas
 • Energijos ir vandens sąnaudų balansų sudarymas
 • Žaliavų masės balanso sudarymas
 • Technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens sąnaudų analizė
 • Energijos ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė
 • Energijos ir vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
 • Energijos ir vandens taupymo galimybės ir rekomendacijos
 • Audito ataskaita, ataskaitos pateikimas ir pristatymas.

Energetinio audito nauda

 • Identifikuojama arba matuojamas didžiausias galimas energijos ir išlaidų taupymo potencialas
 • Ieškomi ir sistemos techniniai, operatyviniai, technologiniai trūkumai
  skaičiuojamos taupymo priemonių įgyvendinimui reikalingos investicijos ir atsiperkamumas
 • Rekomenduojamos techninės taupymo priemonės
 • Siūloma priemonių įgyvendinimo tvarka/eilė
 • Energetinis auditas – efektyvi techninė, ekonominė ir vadybinė priemonė, priimant tolimesnius vystymo ir investicinius sprendimus.

PRAMONĖS AUDITAS turi teisę atlikti auditus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Atliekame kokybiškai ir greitai energijos vartojimo auditus įrenginiuose ir technologiniuose procesams. Audito metu atliekami realūs energetiniai matavimai ir stebėjimai.